Aptus.pl
Zapytanie ofertowe
Zobacz też:

Windykacja zgodnie z procedurami i indywidualna

Głównym zadaniem systemu jest kontrola procesu monitoringu i windykacji wierzytelności i przechowywanie historii wszystkich operacji wykonanych w trakcie tego procesu. Obejmuje to zarówno akcje wykonywane bez udziału dokumentów (jak np. telefony, spotkania osobiste), jak i prowadzenie korespondencji kierowanej do dłużników.

System zapewnia automatyczne generowanie pism na podstawie istniejących szablonów. Szablon może zawierać część stałą, np. standardowy tekst, który drukowany jest na każdym wezwaniu do zapłaty, a także elementy zmienne, które dla każdego pisma generowane są indywidualnie na podstawie danych z systemu – np. datę, dane teleadresowe, kwotę zadłużenia pozostałą do spłaty, kwotę odsetek, itp. Wysyłając takie pismo użytkownik wybiera jedynie szablon, a reszta danych może być generowana automatycznie przez system. Istnieje możliwość tworzenia wydruków zarówno na kartkach A4, jak i kopertach czy naklejkach, co jest szczególnie użyteczne w przypadku masowej wysyłki korespondencji. Dzięki zastosowaniu bufora wydruku wydruki różnych użytkowników systemu mogą być realizowane poprzez wspólne urządzenie drukujące, co może w istotny sposób zredukować koszty drukowania pism (np. przez zastosowanie tańszego w eksploatacji urządzenia, czy gotowych druków).

Windykacja może się odbywać zgodnie z procedurami lub w sposób indywidualny. W zależności od wyboru trybu osoba odpowiedzialna za windykację będzie musiała albo sztywno trzymać się ustalonych reguł obejmujących zdefiniowane czynności i terminy, w których należy odpowiednią czynność wykonać, albo będzie mogła sama decydować o wykonywanych akcjach samodzielnie planując kolejne zdarzenia.

Procedury windykacyjne określają kolejno wykonywane czynności (etapy) w trakcie procesu windykacyjnego. W systemie można zdefiniować dowolną liczbę procedur. W ten sposób każda grupa spraw może być traktowana w odmienny sposób. Procedura windykacyjna określa czynności, jakie kolejno będzie wykonywał windykator wraz z interwałami czasowymi, jakie mają upłynąć między tymi akcjami. Przykładowo można określić procedurę, której pierwszym etapem będzie wysłanie wezwania do zapłaty, a drugi i kolejne 3 etapy będą stanowić serię kontaktów telefonicznych. Załóżmy, że między etapami ustalimy interwały: 5 dni między pierwszym i drugim etapem oraz dwutygodniowe między kolejnymi etapami. Oznacza to, że osoba zajmująca się windykacją zgodnie z tą procedurą powinna wysłać wezwanie do zapłaty, w ciągu 5 dni skontaktować się telefonicznie z dłużnikiem i ponowić trzykrotnie ten kontakt w odstępach dwutygodniowych. System automatycznie przypomina użytkownikowi o koniecznej do wykonania akcji, a użytkownik zwrotnie zatwierdza jej wykonanie. Windykator nie ma możliwości zmiany kolejności zdarzeń ani przesuwania terminów ich wykonania. Zapewnia to, iż proces windykacji będzie przebiegał zgodnie z założoną procedurą.

Windykacja indywidualna daje użytkownikowi większą swobodę działania. Samodzielnie określa on akcje, jakie powinien wykonać wobec dłużnika oraz termin ich wykonania. Po każdym zdarzeniu (np. rozmowie telefonicznej) może on zaplanować kolejne zdarzenie (np. kolejny telefon czy wysłanie monitu) określając termin, w którym system przypomni mu o konieczności wykonania tej czynności. Planowanie kolejnego zdarzenia po każdej akcji zapewnia, że użytkownik nie zapomni o danej sprawie. System będzie przypominał o zaplanowanej akcji dopóki nie zostanie ona wykonana.

Prowadząc daną sprawę zgodnie z procedurą windykacyjną użytkownik w każdej chwili może tę procedurę zawiesić przechodząc do windykacji indywidualnej w tej sprawie. Będzie to miało zastosowanie np. w przypadku zaistnienia sytuacji spornej między dłużnikiem a wierzycielem bądź skierowania sprawy na drogę sądową. W każdej chwili z trybu indywidualnego można w takiej sytuacji powrócić do procedury i kontynuować ją od ostatnio przerwanego kroku. Przykładową sytuacje tego typu prezentuje poniższy schemat:

Procedura: Działania indywidualne:
1. Rejestracja wierzytelności w systemie  
2. (po 1 dniu) Wysłanie wezwania do zapłaty  
3. (po 5 dniach) Telefon do dłużnika  
4. (po 14 dniach) Kolejny telefon do dłużnika  
 
  • Ponieważ telefon był skuteczny i dłużnik zadeklarował spłatę wierzytelności w przeciągu 30 dni następuje wyjście z procedury i zaplanowanie zdarzenia: (po upływie 30 dni) kontrola spłaty, jeśli brak spłaty – telefon do dłużnika
  • (brak spłaty po 30 dniach) Telefon do dłużnika – bezskuteczny
  • (po 1 dniu) Telefon do dłużnika – deklaracja spłaty w ciągu 3 dni
  • (po 3 dniach brak spłaty) – Telefon do dłużnika – bezskuteczny
  • (po 1 dniu) – Telefon do dłużnika – bezskuteczny (powrót do procedury)
5. (po 14 dniach) Wysłanie wezwania przedsądowego  
6. (po 14 dniach) Telefon do dłużnika  
7. (po 30 dniach) Przekazanie do kancelarii  
 

Polityka prywatności

Copyright © 2009 Aptus.pl Sp. z o.o. Sp.k.

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].