Aptus.pl
Zapytanie ofertowe
Zobacz też:

Przetwarzanie masowe

W przypadku, gdy prowadzona jest windykacja bardzo wielu spraw, ręczne przetwarzanie danych przez operatorów systemu staje się niewystarczające. Dotyczy to w szczególności wprowadzania nowych wierzytelności czy dokonanych przez dłużników spłat. Dlatego system Windykator zawiera moduły automatycznego importu danych dostarczonych w ustalonym formacie. Dzięki temu import spraw i wierzytelności może odbywać się zbiorczo na podstawie plików tekstowych dostarczonych przez klienta (istnieje możliwość dopasowania systemu do obsługi plików w innych formatach). Pliki zawierające zlecone do windykacji wierzytelności przygotowuje się np. na podstawie eksportu przeterminowanych faktur z programu księgowego. Wpłaty również mogą być wprowadzane masowo do systemu na podstawie wyciągu elektronicznego dostarczanego raz dziennie przez bank. Uprawniony użytkownik systemu jedynie nadzoruje proces importu danych, co zdecydowanie skraca czas w porównaniu do sytuacji, w której wszystkie informacje musiałyby zostać wprowadzone ręcznie.

Moduł importu wpłat automatycznie łączy każdą wpłatę z klientem, sprawą i wierzytelnością na podstawie indywidualnych subkont bankowych i tytułu przelewu. Wpłaty nierozpoznane automatycznie trafiają do odpowiedniego bufora i mogą zostać podpięte ręcznie przez operatora do odpowiednich spraw. Import nowych spraw zleconych do windykacji odbywa się na podobnych zasadach. Poprawnie zaimportowane dane trafiają automatycznie do bazy danych. W przypadku zaistnienia błędu (np. błędnie nierozpoznane dane) operator systemu informowany jest o tym wraz z podaniem przyczyny i pozycji w błędnym pliku.

System posiada wewnętrzny bufor wydruku, do którego trafiają wszystkie dokumenty zlecone do wydrukowania przez różnych użytkowników. Dzięki temu poszczególni użytkownicy nie muszą już dbać o drukowanie własnych dokumentów (np. wezwań do zapłaty i innych pism kierowanych do dłużników). Drukowaniem może zajmować się wyznaczona w firmie osoba, która zajmuje się obsługą korespondencji. Wydruk wszystkich dokumentów z bufora wydruku odbywa się za jednym kliknięciem myszki.

 

Polityka prywatności

Copyright © 2009 Aptus.pl Sp. z o.o. Sp.k.

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].