Aptus.pl
Zapytanie ofertowe
Zobacz też:

Opis systemu

System „Windykator” jest kompleksowym rozwiązaniem przeznaczonym dla firm windykacyjnych, których przedmiotem działalności jest odzyskiwanie lub monitoring należności na zlecenie swoich klientów. Oprogramowanie to sprawdzi się również w większych firmach nie związanych z branżą windykacyjną, które posiadają własny dział windykacji i w procesie odzyskiwania własnych wierzytelności nie korzystają z udziału firm zewnętrznych.

Oferowany przez nas system wspiera zarządzanie procesu windykacji na każdym jego kroku, począwszy od monitoringu należności, poprzez windykację polubowną, przedsądową, aż po posądową windykację komorniczą. Porządkuje i systematyzuje przez to działania pracowników wykonywane wobec dłużników, przypominając o konieczności wykonania określonej akcji (np. przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wysłania pisma itp.). Oprogramowanie wspiera również planowanie kolejnych do wykonania działań, dzięki czemu uzyskujemy pełną kontrolę nad procesem windykacyjnym.

Dzięki zastosowaniu systemu w jednym miejscu znajduje się cała baza szablonów dokumentów (wezwań, not, powiadomień, pozwów itp.), które stosowane są w procesie windykacji. Jednocześnie mamy wgląd w całą historię działań wykonanych wobec dłużników obejmujących wysłaną i otrzymaną korespondencję, a także inne zdarzenia (np. wykonane rozmowy telefoniczne, spotkania osobiste).

Działania windykacyjne wymagają systematyczności działania i przestrzegania założonych procedur. Definiowanie procedur windykacyjnych stanowi istotną funkcjonalność systemu. Dzięki temu można określić kolejno wykonywane kroki (etapy) podejmowane przez pracownika w procesie odzyskiwania wierzytelności. Jednocześnie określa się odstępy czasowe między tymi etapami, dzięki czemu wiadomo np., że w ciągu 5 dni od wysłania pisma do dłużnika powinien nastąpić kontakt telefoniczny.

System zajmuje się również rozliczaniem wpłat otrzymanych od dłużników, dzięki czemu na bieżąco wiadomo, jaka kwota wierzytelności pozostała niespłacona. Na bieżąco naliczane są również odsetki od należności głównej, które ustawić można jako ustawowe lub umowne. System oblicza również kwotę prowizji należnej windykatorom od odzyskanych wpłat. Każdej czynności wykonanej wobec dłużnika (np. wysłaniu pisma) można przypisać koszt, dzięki czemu określenie rzeczywistych kosztów windykacji jest niezwykle łatwe.

Istotną funkcjonalnością oprogramowania jest masowe przetwarzanie danych i dokumentów. Automatyczny import danych do systemu (np. nowych wierzytelności, wpłat na konto bankowe) znacznie przyspiesza i ułatwia pracę z systemem. Źródłem danych może być elektroniczny wyciąg bankowy, plik wygenerowany przez program finansowo-księgowy, czy też plik (baza danych) przekazany przez inny podmiot gospodarczy. Zbiorczy wydruk dużej ilości dokumentów przez system automatyzuje proces wysyłania pism do dłużników.

System Windykator zawiera również moduł CRM (Customer Relationship Management – Zarządzania Relacjami z Kontrahentami). Może być on wykorzystywany nie tylko przez pracowników działu windykacji, ale np. przez dział sprzedaży/obsługi klienta. Dzięki temu modułowi wszystkie akcje wykonane przez pracowników wobec danego kontrahenta (niekoniecznie dłużnika) mogą zostać zapamiętane w systemie tworząc pełną historię kontaktów z tymi podmiotami.

 

Polityka prywatności

Copyright © 2009 Aptus.pl Sp. z o.o. Sp.k.

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].