Aptus.pl
Zapytanie ofertowe
Zobacz też:

Baza wierzytelności

Wierzytelności, które są obsługiwane przez użytkownika pogrupowane są w czteropoziomową strukturę.

 • Umowa – jest to rozróżnienie umowy zlecenia windykacyjnego podpisanej z konkretnym klientem. W ramach umowy przechowywane są takie informacje jak: podmiot (wierzyciel lub zbywca wierzytelności) z jakim umowa jest podpisywana, odsetki naliczane we wszystkich sprawach przekazywanych w ramach tej umowy, osoba podpisująca umowę, data zawarcia umowy, okres ważności, skan umowy (opcjonalnie). Umowa grupuje pakiety spraw.
 • Pakiet spraw – pojedyncza umowa może zawierać wiele pakietów spraw. Do pakietu sprawy można przypisać określoną procedurę windykacyjną, zgodnie z którą będzie przebiegał proces windykacji wierzytelności zgrupowanych w poszczególnych sprawach. Pakiet spraw przypisany jest do określonego zespołu windykacyjnego.
 • Sprawa – stanowi zbiór wierzytelności. Każda sprawa posiada dłużnika i wierzyciela. Wierzytelności zgrupowane w tej samej sprawie dotyczą zawsze tego samego dłużnika. Daną sprawę przydziela się konkretnemu użytkownikowi. Rozdziału spraw na podległych sobie użytkowników dokonuje szef zespołu windykacyjnego. Wszystkie akcje wykonywane przez użytkowników (w tym przesyłana korespondencja) dotycząc konkretnych spraw.
 • Wierzytelność – pojedyncza wierzytelność określonego typu:
  • faktura (naliczane są odsetki za zwłokę – ustawowe lub umowne)
  • nota odsetkowa (odsetki za zwłokę nie są naliczane)
  • inne (naliczane są odsetki za zwłokę)

Odsetki za zwłokę mogą być ustalane na poziomie umowy, sprawy lub pojedynczej wierzytelności. Zdefiniowanie odsetek na niższym poziomie zastępuje zapis z poziomu wyższego – np. jeżeli dla konkretnej sprawy wprowadzi się wartość odsetek, system nie będzie brał dla tej sprawy pod uwagę odsetek zdefiniowanych na poziomie umowy. Do sprawy można doliczać koszty windykacji (np. koszty sądowe). System oblicza na bieżąco wartość kwoty pozostałej do spłaty na podstawie wprowadzonych do systemu wpłat.

Jak już zostało zasygnalizowane wcześniej windykatorzy (użytkownicy systemu) operują w systemie na poziomie sprawy, do której przypisywane są kolejne zdarzenia wynikające z realizowanego procesu windykacji. W ramach pojedynczej sprawy system udostępnia następujące dane, zestawienia i opcje:

 1. Szczegółowe dane zlecającego (wierzyciela)
 2. Informacje o umowie
 3. Szczegółowe dane sprawy, w tym:
  • zadłużenie początkowe
  • wartość procentowa naliczanych odsetek
  • numer sprawy
  • status sprawy
  • użytkownik odpowiedzialny za windykację sprawy
 4. Dane dłużnika
 5. Lista wierzytelności w ramach sprawy, w tym:
  • rodzaj wierzytelności
  • tytuł wierzytelności
  • data wystawienia
  • data wymagalności
  • kwota bazowa
  • dni po terminie
  • kwota wierzytelności (bieżąca)
  • wartość odsetek naliczonych
 6. Szczegóły rozliczenia sprawy (w tym kwota bazowa, odsetki, spłaty, wartość bieżąca zobowiązania)
 7. Historia zdarzeń – lista wszystkich zdarzeń związanych ze sprawą
 8. Planowane kroki procedury
 9. Dostępne opcje dla sprawy:
  • rejestracja zdarzenia
  • planowanie zdarzenia
  • wyjście z procedury (zdarzenie przerywające)
  • ręczny wydruk szablonu
  • zmiana zespołu windykacyjnego (tylko dla osób uprawnionych)
  • zmiana windykatora (tylko dla osób uprawnionych)
  • zamknij sprawę
 10. Dostępne opcje dla wierzytelności:
  • usunięcie wybranych wierzytelności
  • zawieszenie wybranych wierzytelności
  • dodawanie wierzytelności
  • restrukturyzacja wierzytelności w tym spłaty ratalne
 

Polityka prywatności

Copyright © 2009 Aptus.pl Sp. z o.o. Sp.k.

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].