Aptus.pl
Zapytanie ofertowe
Zobacz też:

Panel użytkownika

Panel użytkownika jest częścią systemu przeznaczoną dla uczestników procesów biznesowych obsługiwanych przez system, czyli dla pracowników danej firmy, organizacji czy urzędu. Zalogowanie do systemu możliwe jest tylko dla użytkowników, którzy zostali wcześniej zarejestrowani przez panel administratora. Użytkownicy obsługujący system dokonują operacji w ramach zleceń (obejmujących stany, przepływy i dokumenty), które zostały zdefiniowane poprzez panel administracyjny. O zakresie uprawnień użytkownika decyduje jego przynależność do roli przydzielonej przez administratora.

Użytkownik w zależności od posiadanej roli może być uprawniony do dokonywania przepływów w poszczególnych stanach zlecenia. Innymi słowy użytkownik ten jest osobą decyzyjną na określonych etapach procesu biznesowego (np. jest uprawniony do zatwierdzenia faktury do zapłaty). Jeżeli dana rola uprawnia do wprowadzenia początkowego stanu określonego zlecenia oznacza to, że użytkownik przypisany do tej roli może inicjować dane zlecenie. Taki użytkownik jest pierwszym ogniwem w procesie decyzyjnym, dzięki czemu może on w każdym momencie wprowadzać do systemu dowolną ilość zleceń danego rodzaju. Jeżeli użytkownik jest przypisany do roli związanej ze stanem zlecenia, które nie jest stanem początkowym, to będzie on uprawniony do wykonania określonej akcji (przepływu) pod warunkiem, że inny użytkownik (poprzednie ogniwo decyzyjne) dokona przepływu do tego stanu.

Użytkownik inicjujący nowe zlecenie wprowadza następujące informacje:

  • tytuł zlecenia
  • termin realizacji (data / godzina)
  • użytkownika odpowiedzialnego za dalszą obsługę zlecenia
  • dane o kontrahencie: nazwa, adres, NIP, itp. (jeżeli zlecenie związane jest z kontrahentem)

Inicjując nowe zlecenie użytkownik wprowadza informacje o pierwszym stanie zlecenia, jednocześnie dokonując przepływu do kolejnego stanu. Dlatego wypełniana jest informacja o użytkowniku, który będzie zlecenie obsługiwał dalej (w kolejnym stanie). Oczywiście użytkownik, do którego kierowany jest przepływ musi być przypisany do roli, która związana jest z nowym stanem. W trakcie dokonywania pierwszego przepływu użytkownik wprowadza dokument związany z tym przepływem (jeżeli przepływ wymaga wprowadzenia dokumentu). Dokument ten w kolejnym stanie zlecenia trafia do użytkownika, który w tym kolejnym etapie będzie zajmował się zleceniem. Do dokumentu (elektronicznego formularza) można dołączyć dowolną ilość załączników (plików w dowolnym formacie).

Wykonując przepływ w kolejnych stanach zlecenia użytkownik wybiera następnego użytkownika (lub wszystkich użytkowników z danej roli), który będzie zlecenie obsługiwał dalej (w kolejnym stanie). Jeżeli przepływ wymaga wprowadzenia dokumentu konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza, do którego można załączyć dowolną liczbę załączników. Im więcej wykonanych przepływów, tym więcej dokumentów i tym dłuższa historia wykonanych operacji. Uprawniony użytkownik może przejrzeć w każdej chwili wykonane wcześniej przepływy oraz wyświetlić przesłane przez innych użytkowników dokumenty. Dzięki temu wykonując kolejny przepływ może on przejrzeć całą dotychczasową historię zlecenia.

Wypełnione dokumenty można drukować. Istnieje również opcja wydrukowania pustego szablonu dokumentu, co może być szczególnie użyteczne, gdy dany przepływ wykonywany jest przez użytkownika nadzorującego. tzn. gdy użytkownik wykonuje ten przepływ w imieniu użytkownika zewnętrznego, który nie ma dostępu do systemu. Będzie tak w przypadku gdy ogniwem decyzyjnym jest podwykonawca zewnętrzny bądź zewnętrzny kontrahent. Użytkownik nadzorujący przed złożeniem wizyty u zewnętrznego kontrahenta drukuje pusty formularz, który po wypełnieniu przez klienta wprowadzany jest następnie do systemu.

W przypadku, gdy ogniwem decyzyjnym jest kontrahent zewnętrzny, akcję w systemie w jego imieniu wykonuje użytkownik nadzorujący. W takiej sytuacji ma on możliwość wysłania za pomocą systemu wiadomości e-mail pod adres tego kontrahenta z prośbą o przesłanie koniecznych informacji służących do wypełnienia dokumentu.

Zlecenia wraz z aktualnymi stanami grupowane i prezentowane są w intuicyjny sposób. W systemie istnieją odrębne kategorie umożliwiające wyświetlenie:

  • nowych zleceń wpisanych do systemu i przypisanych do zalogowanego użytkownika
  • wszystkich zleceń wpisanych do systemu i przypisanych do zalogowanego użytkownika
  • zleceń przekazanych do kontrahentów zewnętrznych
  • zleceń wprowadzonych przez zalogowanego użytkownika

Uprawniony użytkownik może również przejrzeć wszystkie zlecenia znajdujące się w systemie zarówno aktualnie realizowane, jak i historyczne.

 

Polityka prywatności

Copyright © 2009 Aptus.pl Sp. z o.o. Sp.k.

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].