Aptus.pl
Zapytanie ofertowe
Zobacz też:

Logika systemu

W celu zrozumienia zasady działania systemu konieczne jest zdefiniowanie kilku podstawowych pojęć, na jakich system operuje.

W dalszej części będziemy operować następującymi pojęciami:

Stan zlecenia – zdefiniowany etap procesu, stanowiący węzeł decyzyjny dla użytkownika o określonej roli, który na tym etapie dokonuje dalszego przepływu informacji. Przykładem stanu zlecenia jest np. “Faza projektu”, gdzie użytkownik o roli “Dział projektowy” otrzymuje dokument “Opis projektu” i dokonuje dalszego przepływu zlecenia do stanu “Produkcja partii próbnej” załączając dokument “Projekt”.

Dokument – zbiór informacji, który generowany jest w trakcie wykonania przepływu między dwoma stanami zlecenia. Przez dokument rozumie się elektroniczny formularz - zbiór pól z ewentualnymi załącznikami (dołączonymi plikami). Dokumentem jest np. “Projekt”, który przykładowo może zawierać kilka pól informacyjnych wraz z dołączonym plikiem wygenerowanym przez program, w którym projekt został wykonany (np. AutoCAD).

Przepływ – przejście między dwoma stanami zlecenia. Przepływ inicjowany jest przez użytkownika o określonej roli (np. handlowca) i zazwyczaj towarzyszy mu wygenerowanie nowego dokumentu określonego rodzaju.

Rola użytkownika – przynależność do określonej funkcji, która uprawniona jest do wykonywania określonych operacji. Przykładem roli będzie np. “Handlowiec” (przynależność do “Działu Handlowego”). Z rolą związane są dodatkowe uprawnienia takie jak: zmiana terminu realizacji własnych/wszystkich zleceń, przeglądanie ukrytych pól dokumentów własnych/wszystkich zleceń, edycja dokumentów własnych/wszystkich zleceń, odbieranie zlecenia innemu użytkownikowi i wycofanie przepływu, zmiana aktualnego użytkownika przypisanego do zlecenia, ukrywanie własnej tożsamości (inni użytkownicy nie będą widzieć, kto wykonał dany przepływ).

Zlecenie – jest to zdefiniowany zbiór stanów zlecenia wraz z możliwymi przepływami między tymi stanami. W skład zlecenia wchodzą również dokumenty, które generowane są w trakcie zmiany stanów zlecenia. Zlecenie jest więc opisem całego procesu biznesowego wraz z wszystkimi elementami, które przedstawić można na diagramie przepływu dokumentów (jak w powyższym przykładzie).

Na szczególną uwagę zasługuje w tej strukturze relacja użytkownika, roli i zlecenia. Każdy przepływ zlecenia odbywa się pomiędzy dwoma stanami, natomiast każdy stan musi być przypisany do roli. Nie ma jednak konieczności przekazywania zlecenia konkretnemu użytkownikowi (chociaż istnieje taka możliwość), dzięki czemu ten sam typ zlecenia na tym samym etapie może być obsługiwany przez różnych użytkowników przypisanych do jednej roli. Daje to istotne korzyści w dwóch aspektach:

  1. Do jednej roli może być przypisanych wielu użytkowników, co neutralizuje skutki zwolnień chorobowych, urlopów itp. - wystarczy, że przynajmniej jeden użytkownik przypisany do danej roli będzie w danym momencie dostępny.
  2. Jeden użytkownik może być przypisany do wielu ról, dzięki czemu nawet przy niezwykle rozbudowanej strukturze ról w systemie użytkownicy o rozległych kompetencjach mogą z powodzeniem realizować swoje zadania na różnych polach.

System Obiegu dokumentów podzielony jest logicznie na dwie części:

  • panel administracyjny
  • panel użytkownika

Panel administracyjny służy do definiowania zleceń obejmujących stany, przepływy oraz dokumenty wraz z przypisaniem do odpowiednich ról użytkowników, którzy będą wykonywać akcje w ramach tych zleceń. Administrator definiuje więc wszystkie procedury istniejące w firmie, które będą obsługiwane za pomocą Systemu Obiegu Dokumentów. Administrator ma również możliwość wprowadzania oraz blokowania użytkowników korzystających z systemu oraz definiowania ról i grup oraz przypisywania ich do użytkowników.

Panel użytkownika stanowi zasadniczą część systemu. W zależności od posiadanej roli użytkownicy mają możliwość wprowadzania nowych zleceń (spośród zdefiniowanych przez administratora), wykonywania przepływów wraz z generowaniem dokumentów w ramach konkretnego zlecenia oraz przeglądania zleceń bieżących i historycznych. Każdy użytkownik otrzymuje informację, jeżeli poprzednio wykonany przepływ został zaadresowany do niego i tym samym stał się on kolejnym ogniwem w procesie, który powinien wykonać kolejną akcję. Dzięki temu użytkownik zawsze widzi listę czynności, które powinien wykonać.

 

Polityka prywatności

Copyright © 2009 Aptus.pl Sp. z o.o. Sp.k.

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].