Aptus.pl
Zapytanie ofertowe
Zobacz też:

Zdarzenia i planowanie zadań

Zdarzeniem nazywamy każdą akcję wykonaną przez użytkownika systemu względem kontrahenta. Przykładem zdarzenia może być rozmowa telefoniczna, wysłanie oferty, podpisanie umowy, itd. Każda taka akcja powinna pozostawiać swój ślad w systemie. Użytkownicy wykonując określone działanie powinni jego efekt zapisać w bazie danych wraz z możliwie szczegółowym opisem. Dzięki temu dla każdego kontrahenta buduje się historia kontaktów tworząca wątek w postaci ciągu następujących po sobie zdarzeń. Dla każdego klienta można tworzyć dowolną liczbę wątków.

Zarówno sam użytkownik, jak i jego przełożony lub pracownik przejmujący w przyszłości obowiązki danego użytkownika mają wgląd w te dane. Pracownik uzyskuje w ten sposób większą systematyczność własnych działań, a przełożony może łatwiej skontrolować działania podległych mu pracowników.

System CRM wspiera ponadto planowanie zadań. Każdemu zdarzeniu tworzącemu historię kontaktów z danym kontrahentem może (i powinno) zostać przypisane zadanie, które należy wykonać w najbliższej przyszłości. Jeżeli wysłaliśmy ofertę (co zostaje zapisane jako zdarzenie), powinniśmy zaplanować kolejne zadanie, że np. za 2 dni należy do danego klienta zadzwonić i zapytać, czy z ofertą się już zapoznał. Takie rozwiązanie zapewnia nieprzerwany kontakt z danym kontrahentem, gdyż każde zdarzenie będzie generowało kolejne zaplanowane zadanie. Dzięki temu użytkownik nie zapomni o danym kliencie, gdyż system automatycznie będzie mu przypominał o zaplanowanych zadaniach. Gdy użytkownik dojdzie do wniosku, że kontakty z wybranym klientem należy zakończyć, może zamknąć wątek nie planując kolejnego zadania.

Każde zdarzenie ma przypisany rodzaj zdarzenia (czyli np. “Rozmowa telefoniczna”, “Wysłanie oferty”). Oprócz opisu tekstowego do zdarzenia można również przypisywać dodatkowe informacje, jak załączniki, kwotę, produkt, uczestniczące osoby czy zarezerwowany zasób (np. salka konferencyjna).

Podobnie jak w przypadku kontrahentów i kontaktów, dla zdarzeń istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby słowników, czyli odrębnych grup kategorii, które ułatwiają segregację i wyszukiwanie zdarzeń.

 

Polityka prywatności

Copyright © 2009 Aptus.pl Sp. z o.o. Sp.k.

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].