Aptus.pl
Zapytanie ofertowe
Zobacz też:

Dane analityczne

Efektywny system CRM powinien oprócz wspierania bieżącej pracy użytkowników (takiej jak np. planowanie zdarzeń), umożliwiać również późniejszą ilościową analizę wprowadzonych danych. Moduł raportowania przedstawiający zbiorcze dane w postaci zestawień analitycznych jest szczególnie użyteczny dla kierownika działu, ale może służyć również do analizy własnej efektywności konkretnego użytkownika.

W trakcie pracy z systemem użytkownicy oprócz wprowadzania podstawowych danych dotyczących wykonanych oraz planowanych zdarzeń, mogą wprowadzać dodatkowe dane, które służą do celów analitycznych:

Kwoty – każdemu zdarzeniu może być przypisana kwota. Kwota dodatnia oznaczać będzie wartość sprzedaży (gdy określonemu zdarzeniu towarzyszyła sprzedaż produktu lub usługi), a kwota ujemna może oznaczać koszty (np. dojazdu do klienta). Daje to możliwość szybkiej analizy faktycznej efektywności ekonomicznej danego kontraktu.

Produkty – każdemu zdarzeniu może zostać przypisany produkt. Dzięki temu uzyskujemy informację jakie produkty (usługa) są najczęściej oferowane lub są najczęstszym przedmiotem zainteresowania naszych kontrahentów.

Rodzaje zdarzeń – rodzajem zdarzenia jest np. rozmowa telefoniczna, podpisanie umowy, wysłanie pisma, itp. Dzięki przypisaniu rodzaju zdarzenia do każdej akcji możemy w późniejszym czasie uzyskać informacje ilościowe – zarówno w ujęciu globalnym, jak i w stosunku do konkretnego użytkownika.

Etapy sprzedaży – określenie etapów sprzedaży w zakresie 0-100% daje możliwość przypisania do każdego ze zdarzeń, na jakim etapie znajdujemy się w kontekście danego kontrahenta. Etapy sprzedaży definiowane są przez administratora systemu i powinny odzwierciedlać faktyczny proces zachodzący w firmie. Możliwymi etapami sprzedaży są np. “otrzymane zapytanie ofertowe”, “rozmowy wstępne”, “przedstawienie oferty”, “negocjacje umowy”, “podpisanie umowy”. Dzięki określeniu etapów sprzedaży można wyświetlić raport zaawansowania sprzedaży – zarówno globalnie jak i w kontekście konkretnego użytkownika.

 

Polityka prywatności

Copyright © 2009 Aptus.pl Sp. z o.o. Sp.k.

Strona używa plików cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na zapisywanie plików cookie na urządzeniu (dysku) użytkownika w zależności od konfiguracji przeglądarki. [ czytaj więcej ].